Počítače se nehlásí k WSUS serveru

Občas správci WSUS serveru narazí na problém, že některé počítače se přestanou hlásit. Na klientech samotných v eventlogu najdete nic moc nevypovídající chyby. Řešením se ukazuje (ne vždy, ale většinou) být reset WSUS klienta. Ten provedete následujícími příkazy.

net stop bits
net stop wuauserv
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v AccountDomainSid /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v PingID /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v SusClientId /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v SusClientIDValidation /f
rd /s /q "%SystemRoot%\SoftwareDistribution"
net start bits
net start wuauserv
wuauclt /resetauthorization /detectnow

I to ovšem nemusí stačit k vyřešení. Mně se osvědčilo ještě přímo v konzoli WSUS serveru problematické počítače smazat. Při dalším pokusu o kontakt se počítač znovu zaregistruje jako nový klient a obvykle nadále funguje bez problémů.