NAKIVO Backup&Replication v 15 minutách

Následující článek má demonstrovat snadnost nasazení NAKIVO Backup&Replication. Pro tento účel jsem vybral z možných variant virtuální appliance pro VMware ve formátu OVA. Čas 0:00:00 Ze stránky výrobce: https://www.nakivo.com/resources/download/trial-download/ stáhněte OVA soubor, který nasaďte do svého prostředí VMware Podle rychlosti vašeho připojení a odezvy VMware prostředí máte za pár minut Pokračovat ve čtení…

Error 4208 creating table RETSETSIT po upgrade TSM serveru

Po upgrade TSM (ISP) serveru na verzi 8.1.12, který proběhl zcela bez chyb, se server po startu ukončuje s následující chybou. ANR9999D_4269667813 AdmSetupAdminSQL(adminit.c:9330) Thread<1>: Error 4208 creating table RETSETSIT. ANR9999D Thread<1> issued message 9999 from: ANR9999D Thread<1> 0x12f5ae2 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(OutDiagToCons+0xa2) ANR9999D Thread<1> 0x12fd58c /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(outDiagfExt+0x1fc) ANR9999D Thread<1> 0x5d7860 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(AdmSetupAdminSQL+0xf80) ANR9999D Thread<1> 0x4ff782 Pokračovat ve čtení…

Konverze SSL certfikátu z formátu PFX do PEM

Často můžete narazit na to, že máte implementovat SSL certifikát na některou službu, nejvíce na webové a aplikační servery, kdy dotčený systém akceptuje dvojici souborů – privátní klíč v otevřeném textovém formátu a samotný certifikát taktéž v textovém formátu (typicky s příponou .PEM). Postup předpokládá instalaci OpenSSL. Ve většině linuxových Pokračovat ve čtení…