Obnova SQL databáze nelze provést – „Exclusive access could not be obtained because the database is in use. „

Občas může administrátor narazit na to, že prostřednictvím SQL Management Studia nelze provést obnovu databáze a proces končí chybou: System.Data.SqlClient.SqlError: Exclusive access could not be obtained because the database is in use. (Microsoft.SqlServer.Smo)

Nejjednodušší (nikoliv jediná) cesta je provést obnovu pomocí T-SQL, kdy se databáze přepne do „single user“ modu a provede obnova.

ALTER DATABASE Testdb SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
RESTORE DATABASE testdb FROM DISK = ‚E:\SQL_BACKUP\Testdb_fullbackup.BAK‘
GO