Obnova SQL databáze do jiné instance

Obnova SQL databází prostředky SQL Management Studia je relativně triviální záležitost, pokud ovšem nemusíte obnovu provést na jiný SQL server nebo do jiné instance. Řešení není složité, ale je to trocha ruční práce.

Nejrpve musíte vytvořit „backup device“ typu „file“.

USE master
exec master.dbo.Sp_addumpdevice
    @devtype = N'disk',
    @logicalname = N'Sklad_KN_backup',
    @physicalname = N'E:\SQLBck\Sklad_KN_backup_2023_03_24_030002_8650379.bak'

Nyní provedete obnovu s přemístěním datového souboru a transakčního logu do jiných cest.

RESTORE FILELISTONLY FROM Sklad_KN_backup;
RESTORE DATABASE Sklad_KN FROM Sklad_KN_backup WITH RECOVERY,
    MOVE 'Sklad_KN' TO 'F:\SQL\Sklad_KN.mdf', MOVE 'Sklad_KN_log' TO 'F:\SQL\Log\Sklad_KN_log.ldf';  
GO

Tento článek jsem poskládal z několika užitečných informačních zdrojů: