NAKIVO Backup&Replication v 15 minutách

Následující článek má demonstrovat snadnost nasazení NAKIVO Backup&Replication. Pro tento účel jsem vybral z možných variant virtuální appliance pro VMware ve formátu OVA. Čas 0:00:00 Ze stránky výrobce: https://www.nakivo.com/resources/download/trial-download/ stáhněte OVA soubor, který nasaďte do svého prostředí VMware Podle rychlosti vašeho připojení a odezvy VMware prostředí máte za pár minut Pokračovat ve čtení…

Error 4208 creating table RETSETSIT po upgrade TSM serveru

Po upgrade TSM (ISP) serveru na verzi 8.1.12, který proběhl zcela bez chyb, se server po startu ukončuje s následující chybou. ANR9999D_4269667813 AdmSetupAdminSQL(adminit.c:9330) Thread<1>: Error 4208 creating table RETSETSIT. ANR9999D Thread<1> issued message 9999 from: ANR9999D Thread<1> 0x12f5ae2 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(OutDiagToCons+0xa2) ANR9999D Thread<1> 0x12fd58c /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(outDiagfExt+0x1fc) ANR9999D Thread<1> 0x5d7860 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(AdmSetupAdminSQL+0xf80) ANR9999D Thread<1> 0x4ff782 Pokračovat ve čtení…

Konverze SSL certfikátu z formátu PFX do PEM

Často můžete narazit na to, že máte implementovat SSL certifikát na některou službu, nejvíce na webové a aplikační servery, kdy dotčený systém akceptuje dvojici souborů – privátní klíč v otevřeném textovém formátu a samotný certifikát taktéž v textovém formátu (typicky s příponou .PEM). Postup předpokládá instalaci OpenSSL. Ve většině linuxových Pokračovat ve čtení…

ESXi host nejde přidat do vCenter inventáře – „Unable to push CA certificates and CRLs to host“

Při pokusu přidat ESXi hosta do inventory vCenter serveru můžete narazit na následující chybu: „A general system error occurred: Unable to push CA certificates od CRLs to host …“. Jednou z příčin může být, že je ESXi host v „maintenance mode“, což popisuje tento KB článek. V případě, že toto Pokračovat ve čtení…

Zjištění FSMO rolí v doméně snadno a rychle

Čas od času potřebujete rychle zjistit v doméně Active Directory, který server (nebo servery, role mohou být rozdělené) drží FSMO role (Flexible Single Master Operations). Historicky mnoho administrátorů používá postup pomocí nástroje NTDSUTIL, což je řešení funkční, ale zoufale „admin unfriendly“. Existují dva postupy, které vám rychle otázku FSMO rolí Pokračovat ve čtení…

Povolení SNMP na ESXi 6.x

Pokud chcete hypervizor ESXi 6.x monitorovat pomocí protokolu SNMP (např. z Nagiosu nebo Cacti), musíte zajistit, že je správně zkonfigurován a je spuštěna služba SNMP. Po přihlášení pomocí SSH zadejte příkaz: esxcli system snmp get Výstupem, pokud je SNMP vypnuté a nezkonfigurované, bude následující výpis: Authentication: Communities: public Enable: true Pokračovat ve čtení…