Výmaz obsahu mailboxu na Exchange

Občas vyvstane potřeba smazat kompletní obsah uživatelsého mailboxu. Postup je jednoduchý a (jak jinak) jen přes PowerShell.

Nejprve je užitečné vylistovat obsah (co do počtu mailů) dotčené schránky:
[PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxStatistics tlogistika
Creating a new session for implicit remoting of „Get-MailboxStatistics“ command…

DisplayName ItemCount StorageLimitStatus LastLogonTime
———– ——— —————— ————-
Test Logistika 9354 18. 8. 2017 18:10:43

Trochu oklikou pak k výmazu slouží příkaz

Search-Mailbox: Search-Mailbox -Identity tlogistika -DeleteContent -force