„Fatal Glibc Error: CPU Does Not Support X86-64-V2“ na VMware s novějším kernelem RHEL 9/CentOS 9

Možná jste narazili na chybu při instalaci či upgrade RHEL 9 kompatibilních distribucí – CentOS 9 Stream, Rocky Linux. Operační systém při startu vytuhne s chybovou hláškou „Fatal Glibc Error: CPU Does Not Support X86-64-V2“.

Trochu mě to vyděsilo a začal jsem hledat, jestli CPU ve VMW clusteru nejsou náhodou tak staré, že budu mít smůlu. Pohledem do tabulky v předchozím odkazu, že potřebuji Intel Nehalem nebo novější mi svitlo. Klíčem k řešení je správné nastavení EVC (Enhanced vMotion Compatibility) na úrovni VMware clusteru. Samozřejmě tam z doby instalace zůstal nejnižší level Intel CPU „Intel Merom“.

Takže řešením je nastavit minimálně „Intel Nehalem“, ale lepší je zvolit generaci podle skutečných CPU ESXi hostů v clusteru.

Nastavení EVC v clusteru

Zvolte správn ou generaci CPU

V mém případě to byl Intel „Sandy Bridge“. Ani není třeba žádného restartu. Po tomto nastavení už VM s instalací CentOS 9 Stream začal fungovat bez odmlouvání.