VMware Tools z repository pro yum na Red Hat distribucích

Instalaci VMware Tools obvykle administrátor dělá přímo z úložiště vSphere ESXi namountováním virtuálního CD, rozbalením TARu s toolsy a instalací. Update při povýšení ESXi dtto. Jde to ale tak, jak byste u Red Hat based distribucí čekali.

I VMware Tools jsou k dipozici v podobě repository pro systém yum. Jak na to? Jednoduše (popisovat budu na případu distribuce CentOS 6):

1. Vytvořte soubor /etc/yum.repos.d/vmware.repo s obsahem
[vmware-tools]
name=VMware Tools for Red Hat Enterprise Linux $releasever – $basearch
baseurl=http://packages.vmware.com/tools/esx/latest/rhel6/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://packages.vmware.com/tools/keys/VMWARE-PACKAGING-GPG-RSA-KEY.pub

2. Pokud máte instalované VMware Tools způsobem popsaným v úvodu, odinstalujte je pomocí příkazu:
/usr/bin/vmware/vmware-uninstall-tools.p

nebo
/usr/bin/vmware-uninstall-tools.pl

Výstup bude asi takovýto:
Uninstalling the tar installation of VMware Tools.

Stopping services for VMware Tools

Stopping VMware Tools services in the virtual machine:
Guest operating system daemon: [ OK ]
VGAuthService: [ OK ]
VMware User Agent (vmware-user): [ OK ]
Unmounting HGFS shares: [ OK ]
Guest filesystem driver: [ OK ]
Guest memory manager: [ OK ]
VM communication interface socket family: [ OK ]
VM communication interface: [ OK ]
File system sync driver: [ OK ]

The removal of VMware Tools 10.0.0 build-3000743 for Linux completed
successfully. Thank you for having tried this software.

3. Pak pomocí nainstalujte z repository toolsy pomocí příkazu
yum install vmware-tools-esx-nox

Pokud vše funguje, uvidíte podobný výstup:
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile

 • base: mirror.karneval.cz
 • extras: mirror.karneval.cz
 • rpmforge: ftp.fi.muni.cz
 • updates: mirror.karneval.cz
  Resolving Dependencies
  –> Running transaction check
  —> Package vmware-tools-esx-nox.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-grabbitmqProxy >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-vix >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-vgauth >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-powerOps >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-foundation >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-libraries-nox >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-deployPkg >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-services >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-vmbackup >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-autoUpgrade >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-timeSync >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-guestlib >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-hgfsServer >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-plugins-guestInfo >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Processing Dependency: vmware-tools-core >= 10.0.9 for package: vmware-tools-esx-nox-10.0.9-1.el6.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package vmware-tools-core.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-foundation.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-guestlib.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-libraries-nox.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-autoUpgrade.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-deployPkg.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-grabbitmqProxy.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-guestInfo.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-hgfsServer.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-powerOps.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-timeSync.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-vix.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-plugins-vmbackup.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-services.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  —> Package vmware-tools-vgauth.x86_64 0:10.0.9-1.el6 will be installed
  –> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================================

Package Arch Version Repository Size

Installing:
vmware-tools-esx-nox x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 3.1 k
Installing for dependencies:
vmware-tools-core x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 4.0 M
vmware-tools-foundation x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 128 k
vmware-tools-guestlib x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 62 k
vmware-tools-libraries-nox x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 4.4 M
vmware-tools-plugins-autoUpgrade x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 5.6 k
vmware-tools-plugins-deployPkg x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 58 k
vmware-tools-plugins-grabbitmqProxy x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 405 k
vmware-tools-plugins-guestInfo x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 25 k
vmware-tools-plugins-hgfsServer x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 5.7 k
vmware-tools-plugins-powerOps x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 7.4 k
vmware-tools-plugins-timeSync x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 9.9 k
vmware-tools-plugins-vix x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 99 k
vmware-tools-plugins-vmbackup x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 17 k
vmware-tools-services x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 367 k
vmware-tools-vgauth x86_64 10.0.9-1.el6 vmware-tools 432 k

Transaction Summary

Install 16 Package(s)

Total download size: 10 M
Installed size: 29 M
Is this ok [y/N]:

4. Potvrďte a proběhne instalace, uvádím jen konec výstupu úspěšné instalace:
Installed:
vmware-tools-esx-nox.x86_64 0:10.0.9-1.el6

Dependency Installed:
vmware-tools-core.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-foundation.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-guestlib.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-libraries-nox.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-autoUpgrade.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-deployPkg.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-grabbitmqProxy.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-guestInfo.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-hgfsServer.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-powerOps.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-timeSync.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-vix.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-plugins-vmbackup.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-services.x86_64 0:10.0.9-1.el6
vmware-tools-vgauth.x86_64 0:10.0.9-1.el6

Complete!

Zároveň se ihned VMware Tools spustí.

5. Zrestartujte VM, abyste ověřili, že se VMware Tools spustí atuomaticky. Pokud, tak byste měli vidět v properties příslušné VM toto:Následný update VMware Tools už budete provádět pomocí standardnízho příkazu „yum update“:-)