Replikace databází MS SQL Server prakticky

Řešil jsem nedávno následující problém. Řešení disaster recovery (DR) s pomocí IBM Tivoli Storage Manageru s replikací mezi dvěma TSM servery se ukázalo jako funkční s jedinou výjimkou. Replikace záloh produkčního SQL Serveru díky velikosti databáze nedokázala proběhnout v rozumném čase. Řešením se ukázala replikace databází MS SQL Serveru, která je i v edici Standard k dispozici.

Postup jak nakonfigurovat replikaci, je následující:

Proveďte na primárním SQL serveru plnou zálohu databáze, která bude replikovánaV případě úspěchu zálohy uvidíte tento dialog.

Na cílovém serveru obnovte zálohu databáze, ideálně pod stejným jménem. POZOR – je třeba obnovu provést s volbou „RESTORE WITH NORECOVERY“.

Úspěšnost obnovy potvrzuje tento dialog.

Ověřte, že databáze na cílovém serveru je ve stavu „Restoring“.

Na primárním SQL serveru spusťte konfiguraci mirroru volbou Tasks – Mirror

V následujícím dialogu zvolte „Configure Security“

Spustí se wizard pro konfiguraci mirroru

Zvolte konfiguraci bez „Witness Serveru“

Potvrďte primární server

Vyberte „mirror server“ a zvolte „Connect“

Potvrďte uživatele a heslo pro připojení k „mirror serveru“

Po úspěšném připojení zvolte „Next“

Zvolte účty, pod nimiž běží obě instance zrcadlených SQL Serverů

Zkontrolujte vybraná nastavení a zvolte „Finish“

Zkontrolujte, že konfigurace obou serverů proběhla bez chyb.

Nyní můžete spustit proces zrcadlení volbou „Start Mirroring“

Pokud se proces mirroringu spustil v pořádku, uvidíte v dialogu jeho nastavení oba servery.

Další kontrolou je v SQL Management Studiu stav obou databází – primání jako „Principal, Synchronized“, její zrcadlo jako „Mirror, Synchronized / Restoring“.

Nyní máte k dispozici přesnou, online zrcadlenou kopii dané databáze. Ta bohužel není automaticky přístupná klientům. Při výpadku primárního serveru je třeba zrcadlenou databázi přepnout ze stavu „Restoring“.

Zotavení databáze provedete následujícím postupem:

Na server se zrcadlem databáze se připojte pomocí SQL Management studia.

Zadejte příkaz „RESTORE DATABASE jmeno_database WITH RECOVERY;“

Pokud se povedlo, výstup příkazu je „RESTORE DATABASE successfully processed….“