Vypnutí vm ve VMware ESXi z příkazové řádky

Občas se vám může stát, že grafické rozhraní hypervizoru ESXi 6.x „zmrtví“ a jediná šance je přihlásit se pomocí SSH (nebo pomocí DCUI – příkazové řádky) a provést „reboot“. Což samozřejmě je potenciálně nebezpečné, běžící vm nemusí být ukončeny korektně a netřeba asi jmenovat rizika z toho plynoucí.

  • Přihlaste se pomocí SSH na hypervizor
  • Vypište si seznam běžících VM pomocí příkazu „esxcli vm process list”

Domino10
World ID: 2473723
Process ID: 0
VMX Cartel ID: 2473692
UUID: 42 22 ab 81 a5 88 41 57-51 84 2e 6d de 79 70 b5
Display Name: Domino10
Config File: /vmfs/volumes/5d2f4487-0d1538e8-5218-e41f13bf06f4/Domino10/Domino10.vmx

  • Nyní můžete použít příkaz „esxcli vm process kill –type=[soft,hard,force] –world-id=WorldNumber „

Co znamenají parametry:

  • soft – je vyvolán korektní shutdown VM s pomocí VMware tools
  • hard – ekvivalent „Power Off“ z GUI
  • foce – použijte pouze, pokud přechozí volby selhaly