Error 4208 creating table RETSETSIT po upgrade TSM serveru

Po upgrade TSM (ISP) serveru na verzi 8.1.12, který proběhl zcela bez chyb, se server po startu ukončuje s následující chybou.

ANR9999D_4269667813 AdmSetupAdminSQL(adminit.c:9330) Thread<1>: Error 4208 creating table RETSETSIT.
 ANR9999D Thread<1> issued message 9999 from:
 ANR9999D Thread<1>     0x12f5ae2 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(OutDiagToCons+0xa2)
 ANR9999D Thread<1>     0x12fd58c /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(outDiagfExt+0x1fc)
 ANR9999D Thread<1>     0x5d7860 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(AdmSetupAdminSQL+0xf80)
 ANR9999D Thread<1>     0x4ff782 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(StartServer+0x1482)
 ANR9999D Thread<1>     0x506841 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(admStartServer+0xc1)
 ANR9999D Thread<1>     0x4ed536 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(main+0x1396)
 ANR9999D Thread<1>  0x7f89d8373555 /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5)
 ANR9999D Thread<1>     0x4ee2d9 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(_start+0x29)
 ANR1987E A communication error occurred during session 1 with monitored server SERVER1.
 ANR1991I Remote monitoring ended for server SERVER1.
 ANR1912I Stopping the activity log because of a server shutdown.
 ANR0369I Stopping the database manager because of a server shutdown.
 ANR0991I Server shutdown complete.

Problém má poměrně jednoduché řešení. Přihlašte se pod uživatelem instance TSM (obvykle tsminst1) a spusťte následující příkazy:

[tsminst1@cacti ~]$ db2start
 06/08/2021 14:36:33   0  0  SQL1063N DB2START processing was successful.
 SQL1063N DB2START processing was successful.
 [tsminst1@cacti ~]$ db2 connect to tsmdb1
 Database Connection Information
 Database server    = DB2/LINUXX8664 11.5.5.0
 SQL authorization ID  = TSMINST1
 Local database alias  = TSMDB1
 [tsminst1@cacti ~]$ db2 drop table tsmdb1.retsetsti
 DB20000I The SQL command completed successfully.
 [tsminst1@cacti ~]$ db2 terminate
 DB20000I The TERMINATE command completed successfully.
 [tsminst1@cacti ~]$ db2stop
 06/08/2021 14:37:13   0  0  SQL1064N DB2STOP processing was successful.
 SQL1064N DB2STOP processing was successful.

Poté server již startuje bez jakýchkoliv problémů.

Pokud by samotný upgrade nešel spustit kvůli chybě „nepodporovaného OS“, použijte postup z tohoto odkazu: https://blog.exterra-services.cz/index.php/2018/05/08/instalace-tsm-8-1-5-na-centos-7-the-operating-system-on-which-you-are-installing-the-product-is-not-supported/