Error 4208 creating table RETSETSIT po upgrade TSM serveru

Po upgrade TSM (ISP) serveru na verzi 8.1.12, který proběhl zcela bez chyb, se server po startu ukončuje s následující chybou. ANR9999D_4269667813 AdmSetupAdminSQL(adminit.c:9330) Thread<1>: Error 4208 creating table RETSETSIT. ANR9999D Thread<1> issued message 9999 from: ANR9999D Thread<1> 0x12f5ae2 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(OutDiagToCons+0xa2) ANR9999D Thread<1> 0x12fd58c /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(outDiagfExt+0x1fc) ANR9999D Thread<1> 0x5d7860 /opt/tivoli/tsm/server/bin/dsmserv(AdmSetupAdminSQL+0xf80) ANR9999D Thread<1> 0x4ff782 Pokračovat ve čtení…