Zjištění FSMO rolí v doméně snadno a rychle

Čas od času potřebujete rychle zjistit v doméně Active Directory, který server (nebo servery, role mohou být rozdělené) drží FSMO role (Flexible Single Master Operations).

Historicky mnoho administrátorů používá postup pomocí nástroje NTDSUTIL, což je řešení funkční, ale zoufale „admin unfriendly“.

Existují dva postupy, které vám rychle otázku FSMO rolí zodpoví:

Z příkazové řádky zadejte „netdom query fsmo„. Výstupem bude jednoduchý výpis:

C:\>netdom query fsmo 
Schema master        DCPHA01.DOMENA.LOCAL 
Domain naming master    DCPHA01.DOMENA.LOCAL 
PDC             DCPHA01.DOMENA.LOCAL 
RID pool manager      DCPHA01.DOMENA.LOCAL 
Infrastructure master    DCPHA01.DOMENA.LOCAL 
The command completed successfully. 

Pomocí PowerShellu, kde potřebujete 2 příkazy. První na zjištění rolí na úrovni forestu a druhý pro zjištění rolí na úrovni domény.

Get-ADForest domena.local | Format-Table SchemaMaster,DomainNamingMaster

Get-ADDomain domena.local | format-table

Výstup vypadá takto:

PS C:> Get-ADForest exterra.local | Format-Table SchemaMaster,DomainNamingMaster
SchemaMaster DomainNamingMaster
------------ ------------------
DCPHA01.DOMENA.LOCAL DCPHA01.DOMENA.LOCAL
PS C:> Get-ADDomain exterra.local | format-table PDCEmulator, RIDMaster, infrastructuremaster
PDCEmulator RIDMaster infrastructuremaster
----------- --------- --------------------
DCPHA01.DOMENA.LOCAL DCPHA01.DOMENA.LOCAL DCPHA01.DOMENA.LOCAL