Vypnutí IPv6 na CentOSu/RHEL 7

Pro deaktivaci IPv6 máte v zásadě dvě cesty:

  1. Vypnutí v jádru (vyžaduje restart)
  2. Vypnutí pomocí nastavení v sysctl (bez nutnosti restartu)

Pomocí příkazu „ip addr | grep inet6“ si ověřte, v jakém stavu je IPv6 na vašem systému.

inet6 ::1/128 scope host
inet6 fe80::4209:66e0:99f3:590c/64 scope link noprefixroute

Vypnutí IPv6 v jádru

Upravte soubor /etc/default/grub and add ipv6.disable=1 na řádku GRUB_CMDLINE_LINUX:

# cat /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="ipv6.disable=1 crashkernel=auto rhgb quiet"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

Přegenerujte konfiguraci GRUBu:

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Restartujte systém a ověřte nastavení IPv6 pomocí “ „ip addr | grep inet6“ .

Vypnutí IPv6 pomocí sysctl

Zmodifikujte soubor /etc/sysctl.conf a přidejte řádky:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

Aplikujte změny příkazem:

# sysctl -p

Pokud IPv6 je vypnutý, výstup příkazu „ip addr | grep inet6“ bude prázdný!