vSphere 6.7 – Remediation Pre-check problem

Pokud máte nasazen cluster v prostředí VMware vSphere 6.7 a pokoušíte se provést pomocí Update Managera aktualizaci některého ESXi hosta v clusteru, narazíte na následující chybu (a to i když používáte pouze High availability!):

vSphere 6.7 Remediation Pre-check problem

I pokud nepoužíváte DRS, nelze se této chyby zbavit jinak než „oklikou“.

  1. Zapnuté VM přemigrujte na jiné ESXi hosty v clusteru (pozor, pokud máte nastavené politiky např. vázající konkrétní VM na konkrétní hosty, budete je muset na chvíli vypnout)
  2. Přepněte ESXi hosta, kterého chcete updatovat do Maintenance Mode
  3. Spusťte update, nyní bude možno „Remediation Pre-check“ výstrahu ignorovat
  4. Po update a restartu vypněte „Maintenance Mode“ ESXi hosta

Dialog, kdy lze ignorovat neúspěšný „Pre-check“ vypadá takto:

Je to chyba verze 6.7 a VMware slibuje nápravu: https://kb.vmware.com/s/article/60221