Jak zjistit nainstalované aktualizace Windows?

Občas administrátor potřebuje zjistit, jestli je nainstalována konkrétní aktualizace. Zejména v poslední době jako výsledek různých bezpečnostních scanů ve firmách dostáváme zadání – je třeba instalovat aktualizaci KBxxxxxx. Zjistit, zdali je konkrétní aktualizace instalována, lze několika způsoby, ale za nejjednodušší považuji následující dva: Použití nástoje Deployment Image Servicing and Management Pokračovat ve čtení…