Jak zjistit nainstalované aktualizace Windows?

Občas administrátor potřebuje zjistit, jestli je nainstalována konkrétní aktualizace. Zejména v poslední době jako výsledek různých bezpečnostních scanů ve firmách dostáváme zadání – je třeba instalovat aktualizaci KBxxxxxx. Zjistit, zdali je konkrétní aktualizace instalována, lze několika způsoby, ale za nejjednodušší považuji následující dva:

  1. Použití nástoje Deployment Image Servicing and Management tool (dism.exe)
    dism /online /get-packages | findstr KB2894856
  2. Použití nástroje SystemInfo
    SYSTEMINFO.exe | findstr KB2894856

Pozor: příkaz findstr je „case-sensitive“, tedy musíte opravdu KB v označení update napsat velkými písmeny!!!