Výmaz obsahu mailboxu na Exchange

Občas vyvstane potřeba smazat kompletní obsah uživatelsého mailboxu. Postup je jednoduchý a (jak jinak) jen přes PowerShell. Nejprve je užitečné vylistovat obsah (co do počtu mailů) dotčené schránky: [PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxStatistics tlogistika Creating a new session for implicit remoting of „Get-MailboxStatistics“ command… DisplayName ItemCount StorageLimitStatus LastLogonTime ———– ——— —————— ————- Test Pokračovat ve čtení…