Konverze SSL certfikátu z formátu PFX do PEM

Často můžete narazit na to, že máte implementovat SSL certifikát na některou službu, nejvíce na webové a aplikační servery, kdy dotčený systém akceptuje dvojici souborů – privátní klíč v otevřeném textovém formátu a samotný certifikát taktéž v textovém formátu (typicky s příponou .PEM). Postup předpokládá instalaci OpenSSL. Ve většině linuxových Pokračovat ve čtení…