Zálohování konfigurace ESXi hosta

Téměř každý administrátor ví, že je důležité zálohovat konfiguraci a data VMware vCenter Serveru a nejspíše to i dělá. Co však se zálohou konfigurace ESXi hostů? V případě reinstalace, nepovedeného upgrade či jiné události, při které je nutno ESXi hosta nakonfigurovat, stojíte před problémem, zdali máte alespoň zdokumentovanou konfiguraci. A pak přijde na řadu „naklikat“ si to od začátku znova.

Řešením je uložit konfiguraci hosta nástroji, které VMware poskytuje. Zaměříme se dva způsoby zálohy (a obnovy) a to pomocí:

  • ESXi Command Line
  • vSphere PowerCLI

ESXi Command Line

Zde je potřeba mít spuštěnou minimálně službu ESXi Shell a pro vzdálený přístup ideálně i SSH.

Následný postup je velmi jednoduchý. Zadejte příkaz pro synchronizaci konfigurace:

vim-cmd hostsvc/firmware/sync_config

A zadejte příkaz pro vytvoření archivu s konfigurací pro stažení pomocí http:

vim-cmd hostsvc/firmware/backup_config

Výstup bude vypadat nějak takto:

Záloha pomocí ESXi Shellu

Nyní už jednoduše stáhnete archiv s konfigurací pomocí prohlížeče (nebo WGET příkazu).

Postup, jak zálohu automtizovat pomocí naplánované úlohy na ESXi, najdete zde.

vSphere PowerCLI

Záloha pomocí Powershell rozšíření PowerCLI má zásadní výhodu, že je lze provést ze vzdáleného stroje a tedy i centralizovat zálohy konfigurací všech ESXi hostů v infrastruktuře.

Nejprve musíte stáhnout a nainstalovat PowerCLI.

Pak je třeba vypnout varovné hlášení o nedůvěryhodném certifikátu při připojování se k ESXi hostům pomocí příkazu:

Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -InvalidCertificateAction warn

A nyní se dvěma příkazy připojíte k zálohovanému ESXi hostu a provedet vlastní zálohu:

Connect-VIServer -Server myhost -User admin -Password pass


Get-VMHostFirmware -VMHost myhost -BackupConfiguration -DestinationPath C:\Downloads