ESXi host nejde přidat do vCenter inventáře – „Unable to push CA certificates and CRLs to host“

Při pokusu přidat ESXi hosta do inventory vCenter serveru můžete narazit na následující chybu: „A general system error occurred: Unable to push CA certificates od CRLs to host …“. Jednou z příčin může být, že je ESXi host v „maintenance mode“, což popisuje tento KB článek. V případě, že toto Pokračovat ve čtení…