Co je doma, to se počítá

V současném období „preventivní opatrnosti“ zosobněné seškrtáváním IT rozpočtů ve jménu ochrany před tzv. krizí je na místě se zamyslet nad tím, zdali existující technologie používá firma opravdu tak, aby vytěžila maximum jejích možností. Důvody toho, proč leží ve společnostech ladem často špičkové technologie, jsou v podstatě trojí: 1.   Pokračovat ve čtení…